Speleološka škola

     Iza nas je mnogo generacija vrhunski

     obučenih speleologa-pripravnika.

Surađujte s nama!

   Imamo veliko iskustvo u radu na

   projektima vezanim uz speleologiju.

Speleolog

   Speleolog je naš časopis koji

   izdajemo kontinuirano od 1953. god.

Vježba prve pomoći i samospašavanja

Pripreme za školu su u završnoj fazi, a u sklopu njih podsjetili smo se malo kako možemo vratiti školarce na čvrsto tlo te ih potom i pokrpati :)

Vježba je obuhvaćala praktični tečaj imobilizacija i saniranja trauma koji smo održaliu prostorijama SOŽ-a te uvježbavanje samospašavanja na prohladnom i vjetrovitom tunelu.