Speleološka škola

     Iza nas je mnogo generacija vrhunski

     obučenih speleologa-pripravnika.

Surađujte s nama!

   Imamo veliko iskustvo u radu na

   projektima vezanim uz speleologiju.

Speleolog

   Speleolog je naš časopis koji

   izdajemo kontinuirano od 1953. god.

Predavanje "Životne zajednice morem preplavljenog krša Hrvatske"

U četvrtak, 31.3. prof. Donat Petricioli održati će u prostorima društva predavanje na temu "Životne zajednice morem preplavljenog krša Hrvatske". Predavanje će se održati u velikoj dvorani, kat ispod (planinari) s početkom oko 20h. U nastavku pročitajte sažetak predavanja.

Dođite!

 

Donat Petricioli, dipl. ing. biol.; D.I.I.V. d.o.o., za ekologiju mora, voda i podzemlja

Životne zajednice morem preplavljenog krša Hrvatske

Nakon zadnjeg ledenog doba izdizanje mora rezultiralo je preplavljivanjem krških formi koje su nastajale na zraku. Krške estuarije karakterizira duboko podvlačenje morske pod bočatu vodu, potpovršinski temperaturni maksimumi, izrazita haloklina, „bioreaktorski“ uvjeti te bogate populacije bentoskih filtratorskih organizama. Ponorske vrulje karakterizira duboko podvlačenje slatke vode pod morsku, a naseljene su zajednicama u trajnom pionirskom stadiju. Morska jezera s morem komuniciraju kroz tanke pukotine. Stupac vode u njima je često stratificiran, morske su mijene prigušene, slanost različita od slanosti okolnog mora, temperaturni rasponi veći, a zasićenost otopljenim kisikom ponekad je mala. Životne zajednice u njima različite su u usporedbi s okolnim morem. Ulazne dijelove morskih špilja naseljava zajednica polutamnih špilja, bogata vrstama i biomasom. U dubljim dijelovima špilja razvija se zajednica podmorskih špilja i prolaza u potpunoj tami. Ova je pak zajednica siromašna i vrstama i biomasom. Podmorske su jame biološki još zanimljivije, zbog zimske izotermije i okomitog miješanja morske vode u nekima žive dubokomorski organizmi. Predavanje će biti popraćeno autorskim podmorskim fotografijama.