Avant dernier weekend d’école de spéléologie – Mašića Jama et Strmotića Ponor, les 22 et 23 avril 2023.

Pour notre cinquième et avant-dernier weekend de formation, le beau temps était enfin au rendez-vous! Cette fois-ci, les élèves (Anamarija, Eva, Hrvoje, Igor C., Igor K., Ivan, Klara, Leo, Luka, Silvija et moi-même), accompagnés des instructeurs (Aco, Borna, David, Lea, Milivoj, Mirna, Nicola, Pavao, Sara, Stipe, Tila, Valerija, Vida and Zrinka) se sont rejoint à Ličko Cerje. La majeure partie de l’équipe arrivant le vendredi soir, le camp a été établi le soir même dans une prairie bordée par la forêt non loin de Mašića Jama.

Le samedi, la première moitié des élèves s’est dirigée vers Mašića Jama pour affronter le premier défi du weekend: une descente verticale de 70m! Armés de leur courage et des connaissances acquises le weekend précédent à Kojina Jama, les élèves sont descendus par groupes de deux accompagnés d’un instructeur. Le fond du gouffre consiste en une chambre de taille modeste, traversée en son centre par un ruisseau jaillissant de la base d’une paroi et disparaissant sous la paroi opposée. Pendant ce temps, les élèves restés à la surface se sont initiés à la mise en place de points d’ancrage autour des arbres à l’aide sangles. Ils se sont aussi essayés à l’installation de goujons d’ancrage dans la roche à l’aide du perforateur.

En parallèle, la deuxième moitié des élèves a embarqué dans le combi pour un cours trajet jusqu’à Strmotića Ponor. L’entrée de la grotte se fait par une ouverture au pied d’une falaise. Après une descente d’une quinzaine de mètres, on accède à une large cavité qui se prolonge en un bras étroit. On peut alors apercevoir une petite ouverture d’un peu moins de 50cm de haut à ras le sol qui donne sur la galerie suivante. Un peu plus loin, au détour d’un passage technique, nous pouvons remarquer une boucle de ceinture de voiture vissée à la paroi, qui aurait apparemment été installée comme point d’ancrage par un des premiers explorateurs de la grotte lorsqu’il est venu à court de plaquette d’amarrage. Mais heureusement pour nous, un nouveau point d’ancrage a été installé dans les règles de l’art. Le reste de la grotte se négocie avec délicatesse si l’on veut rester au sec. L’exploration de la grotte se poursuit jusqu’à tard dans l’après-midi.

Tout le monde s’est ensuite rejoint le soir autour du feu de camp pour profiter du repas collectif préparé aux petits soins par nos chefs du guide Michelin. Le reste de la soirée fut animé entre autres par Sara, dont le maquillage aurait pu rappeler un certain Gene Simmons du groupe KISS. Les élèves, séparés en deux groupes comme plutôt dans la journée, se sont aussi affrontés au tir à la corde. La première manche fut remportée par l’équipe Strmotići. Après le transfert de Luka de l’équipe Strmotići à Mašići, les deux manches suivantes furent remportées par l’équipe Mašići. En conclusion, Luka a fait gagner chaque équipe dont laquelle il a fait partie. D’autres personnes ont aussi suggéré que le sol était légèrement plus incliné d’un côté que de l’autre.

Le dimanche, les élèves ont inversé les rôles et sont partis explorer les grottes qu’ils n’ont pas pu la veille. En fin de journée, le matériel a été soigneusement compté et rangé avant d’être chargé dans le combi. Sur le chemin du retour, toute l’équipe s’est arrêtée à un restaurant local pour un ravitaillement bien mérité. Le ventre plein, les membres ont ensuite continué leur route en direction de Zagreb, en chantonnant quelque chose comme « Tirrrla Tirrrla Tirrrladu ».

Pretposljednji vikend speleološke škole– Mašića jama i Strmotića ponor, 22. i 23. travnja 2023.

Za naš peti i pretposljednji teren, lijepo vrijeme je konačno stiglo! Ovoga puta školarci (Anamarija, Eva, Hrvoje, Igor C., Igor K., Ivan, Klara, Leo, Luka, Silvija i ja), u pratnji instruktora (Aco, Borna, David, Lea, Milivoj, Mirna, Nicola, Pavao, Sara, Stipe, Tila, Valerija, Vida i Zrinka) uputili su se na Ličko Cerje. Budući da je većina ekipe stigla u petak navečer, kamp je postavljen iste večeri na livadi na rubu šume nedaleko od Mašića jame.

U subotu se polovica školaraca uputila u Mašića jamu kako bi se suočili s prvim izazovom ovog vikenda: vertikalom od 70 metara! Naoružani hrabrošću i znanjem stečenim prethodnog vikenda u Kojinoj jami, školarci su se spustili u grupama po dvoje u pratnji instruktora. Dno jame sastoji se od komore skromnih dimenzija koju u središtu presjeca potok koji izvire iz podnožja stijene i brzo nestaje sa suprotne strane. Za to vrijeme školarci koji su ostali na površini naučili su kako postaviti sidrišta oko stabala pomoću gurtni. Okušali su se i u bušenju stijene te zabijanju fikseva.

Istovremeno se druga polovica grupe ukrcala u kombi na kraći put do Strmotića ponora. Ulaz u ponor je kroz otvor u podnožju litice. Nakon spuštanja od petnaestak metara otvara se velika dvorana koja se nastavlja u uski rukavac. Prava avantura počinje provlačenjem kroz mali otvor visok nešto manje od 50 cm na razini tla koji vodi do sljedeće galerije s tehnički izazovnim spuštanjem. Ostatak špilje zahtjeva zavidne penjačke sposobnosti ako želite ostati suhi. Prolazak kroz špilju nastavlja se do kasnih poslijepodnevnih sati.

Svi su se zatim pridružili večeri oko logorske vatre kako bi uživali u zajedničkom obroku koji su s velikom pažnjom pripremili naši kuhari iz Michelinova vodiča. Ostatak večeri animirala nas je, među ostalima, Sara koja je šminkom podsjećala na izvjesnog Genea Simmonsa iz grupe KISS. Školarci, podijeljeni u dvije skupine kao i ranije tijekom dana, natjecali su se i u potezanju konopa. Prvo kolo slavila je ekipa Strmotića. Nakon prelaska Luke iz ekipe Strmotića u ekipu Mašića, naredna dva kola pobjedila je ekipa Mašića. Zaključak je dakle, da je Luka svaku momčad u kojoj je bio vodio do pobjede. Neki su sugerirali da je tlo malo više nagnuto na jednu stranu nego na drugu.

U nedjelju su školarci zamijenili uloge i krenuli istraživati špilje u kojima dan ranije nisu bili. Na kraju dana oprema je pažljivo prebrojana i pospremljena prije ukrcaja u kombi. Na povratku je cijela ekipa svratila u lokalni restoran na zasluženi obrok. Punih želuca, članovi su potom nastavili put prema Zagrebu, pjevušeći nešto poput “Tirrrla Tirrrla Tirrrladu ”.

foto: Alexis Duret

Napisao/la:

Alexis Duret
Svi članci autora
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial