Nakon dvije godine istraživanja i organiziranja ljetnih ekspedicija na izvorišnom području rijeke Cetine, ove godine odlučili smo se za klasiku – kolovoški logor na Jami vjetrova (JV) i istraživanje Jamskog sustava Crnopac (JSC). Budući da je Ž posljednji put ekspediciju u JSC-u organizirao 2020., a u međuvremenu su se Muda i Oaza istraživali uglavnom u (produženim) vikend akcijama s ipak manjim brojem istraživača, bilo je jasno da moramo pripremiti i jame i logor JV za boravak većeg broja speleologa.

 1. predakcija JSC, ulaz Muda labudova (22. – 25.6.)

Produženi vikend u lipnju koristimo za predakciju u Mudima. Cilj predakcije bio je zamijeniti telefonsku žicu od logora JV do ulaza u jamu, provjeriti/popraviti žicu od ulaza do Prvog  bivka, postaviti žicu od Prvog bivka do “novog” bivka Drž’ gaće te provjeriti sidrišta i špage od ulaza do bivka Drž’ gaće. Dogovor je da ako nas bude “viška” za logistiku, višak ode u istraživanje u Pi kanal, s idejom zatvaranja upitnika u tom dijelu jame, kako bi se bivak Bijele spužve u budućnosti preselio u Avangardu.

Odaziv za predakciju je solidan. Sudjeluju Tila Medenica, Ivan Vidović, Borna Maleš, Ivan Mišur, Zrinka Matić, Nicola Rossi, Danko Cvitković, Igor Krnjeta, Andrej Plevnik, Kristijan Hmura i Eva Fućak. 

 • Ekipa Borna i Vida ulazi u jamu 23. lipnja i prvi dan provjeravaju sidrišta i špage od ulaza do Prvog bivka. Mijenjaju aluminij u čelik koliko imaju i usprkos drugačijem dogovoru s ekipom koja je nešto dublje u Mudima, na Drž’ gaćama, noće na Prvom bivku. Drugi dan, 24. lipnja provjeravaju opremu od Prvog do bivka Drž’ gaće i noć provode opet na kultnom Prvom bivku. Zadnji dan, 25. lipnja, izlaze van. Skoro sva sidrišta zamijenjena su u čelik, a zbog zaboravljanja bušilice i nedostatka čelika, ipak nisu sva.
 • Ekipa Tila i Zrinka 22. lipnja postavlja novu žicu od logora JV do ulaza u Muda. S obzirom da se ekipa Nicola i Mišur, koji su u jami ušli kasnije 22. lipnja javila s Prvog bivka, žica je dobra do Prvog bivka pa preostaje samo postaviti žicu od Prvog do bivka Drž’ gaće. Cure ulaze u jamu 23. lipnja, “kratko” odmaraju na Prvom bivku, postavljaju žicu po horizontali do ulaza u Pakao i pristaju na neodoljiv muški poziv o zajedničkom noćenju na Prvom bivku. Idući dan, 23. lipnja, provlače žicu do Drž’ gaća. Kontakt s bazom na Jami vjetrova je ostvaren i opet noć provode s neodoljivim dečkima na Prvom bivku. 25. lipnja izlaze van.
 • Ekipa Nicola i Mišur, entuzijastični dvojac, ulazi u jamu 22. lipnja i noće na Drž’ gaćama. 23.6. ujutro pripremaju bivak da dočeka i smjesti svih 6 osoba koje su planirale tu večer tamo spavati te odlaze prema Pi kanalu. Kod ulaza u Pi kanal, produžili su do kanala Nagrada gdje je ostao upitnik kojega je navodno trebalo proširiti, za što su ponijeli opremu, a došavši tamo vidjeli su da je dovoljno široko za prolaz, i uočili blatne tragove u nastavku – dakle netko je proširio i prošetao se „upitnikom“. Zaključili su da to ipak nije nacrtano, pa su krenuli crtati. Na kraju je trebalo i postaviti dio kako bi se spustili u neku dvoranu te se ispostavilo da su se kroz dimnjak u stropu vratili na ulaz u Pi kanal, svega 30-ak metara od mjesta gdje su ušli u kanal ukupne dužine 100-tinjak metara. Oko 22h vraćaju se na bivak, skuhali su, legli, i čekali ostale ekipe koje su isti dan ušle. Ekipe su došle dan kasnije, u subotu 24.6. Mišur i Nicola su se oduprijeli neodoljivom muškom pozivu o zajedničkom noćenju na Prvom bivku i izlaze iz jame u subotu 24.6.
 • Ostatak ljudi, Eva, Pješak, Igor, Aco i Kiki, za to je vrijeme sredio logor Jame vjetrova i jamu Jamu vjetrova za kolovoz.

Muda su spremna!

Ekipa s prve predakcije na bivku Drž’ gaće u Mudima (foto: Nicola Rossi)
 1. predakcija, ulaz Oaza (28. – 30.7.)

Nakon Muda, treba srediti i Oazu. Plan za Oazu bio je provjera sidrišta i užeta do bivka, provjera i postavljanja žice od logora JV do ulaza i od ulaza do bivka te pronalazak lokacije za novi bivak u nedavno otkrivenom horizontalnom kanalu Megaljenjivcu.

Odaziv je opet dobar. Na predakciji sudjeluju Nicola Rossi, Tamara Bosanac, Magdalena Janeš, Hrvoje Jurković, Andrej Plevnik, Lovro Lučev, Sara Anđela Perić, Zrinka Matić, Borna Maleš i Stipe Maleš.

 • Ekipa Maleši u jamu ulaze prvi, u subotu 30.7. Spuštaju se do bivka i odlaze kroz kanale Megaljenjivac i Goran do kraja horizontale, ali vraćaju se bez dobre lokacije za drugi bivak. Ipak će se postaviti još jedan Steinberg na trenutnom bivku pa će tako bivak Oaza nuditi smještaj za 10 osoba.
 • Ekipa Aco i Lučev ulazi u jamu u subotu, 30.7. i pregledava liniju. Mijenjaju aluminij u čelik i špagu iznad Kalinića bivka. 
 • Ekipa Sara i Zrinka provjera žicu od ulaza do bivka. Veza s površinom postoji, nekad jača, nekad slabija.
 • Ekipa vani prvo preoprema Jamu vjetrova u čelik, a onda popravlja žicu od logora do ulaza u jamu. Žica je oštećena na više od 10, a manje od 100 mjesta pa je akcija nakon 8 sati uspješno završena. Veza bivak i logor JV je uspostavljena.

Svi iz jame izlaze u nedjelju 30.7. i Oaza je spremna! Vrijeme je za logor…

Logor Crnopac 2023. (12. – 20.8.)

Speleološki logor Crnopac 2023. organiziran je od strane SK Željezničar i SO HPD-a Željezničar od 12. do 20. kolovoza. Baza logora bila je na JV, a istraživački fokus u JSC. Glad uzrokovana trogodišnjim postom, koliko je prošlo od zadnje Ž- ove ekspedicije u JSC, nije vladala samo u našim redovima. Postajemo svjesni da neće samo apartmani na moru biti punih kapaciteta – traži se vreća i mjesto više u podzemlju… 

 1. Istraživanja u JSC – ulaz Muda labudova

U istraživanju JSC kroz ulaz Muda labudova sudjeluju: Dino Grozić, Luka Peloza, Lovel Kukuljan, Tin Tepavac, Pavlin Dimitrov (Papi), Ani Gateva, Simeon Nenkov (Momke), Yordanka Donkova (Danči), Nikolay Naydenov (Niki), Ivan Mišur, Matko Mesar, Pavao Babić i Borna Maleš.

 • 12.8., dan prvi. Čak i prije dolaska logistikom pretrpane SOŽ karavane iz Zagreba na Crnopac, u Muda ulaze Dino, Luka, Papi i Niki. U jami se kasnije tijekom večeri pridružuje i ostatak istraživačkog tima – Lovel, Tin, Ani, Simeon, Yordanka i Niki. Ekipe ranoranioca bili su u Avangardi i pronašli nekoliko potencijalnih lokacija za novi 3. bivak. 
 • 13.8., dan drugi. Ekipa Drž’ gaće je zaboravila ponijeti drugu bušilicu sa logora, pa su na Drž gaćama imali samo jednu pa su se Momke i Danči spustili s bušilicom. Tako su oformljena dva tima, Lovel-Momke-Danči i Dino-Tin-Luka, te oba tima odlaze u Liburniju. Tim Lovel-Momke-Danči penje najuzvodniji dio Liburnije gdje su poprečkali dimnjak od otprije ispenjanog penja u slijepo i ušli u kanal Schembe Chorbu koji je nakon 20-ak metara stao u jezercu iza kojeg se prostor možda nastavlja. Nisu nacrtali jer su zaboravili Disto. Dino-Tin-Luka su opremili dosta penjeva koji su 2022. bili prođeni slobodno te krenuli penjati glavni upitnik. Tamo se lagano razgranalo, ide dalje u nekoliko smjerova, bar za 2 tima idući put. Nisu puno stigli nacrtati jer se do mjesta istraživanja putuje cca 5 sati. Mišur i Ani su penjali i zatvorili kanal u Pi kanalu te ostaje odraditi profiliranje sedimenta (Mišur) pa se može raspremiti taj dio jame.
 • 14.8., dan treći. Tin i Luka su bili umorni od prijašnjeg dana pa su odlučili ispeglati van. Na Drž’ gaćama su se podijelili u dva tima – Lovel i Momke idu pomoći Mišuru i Ani preseliti bivak Bijele spužve u Avangardu, a Dino i Danči razvlače telefonsku žicu od Drž’ gaća do mjesta novog bivka u Avangardi. Mišur, Ani, Lovel i Momke sele gotovo cijeli bivak u 7 transportnih na novo mjesto. Dok su ravnali na fino pjeskovitom mjestu, dolaze i Dino i Danči, a ostatak dana rade prve upitnike u Avangardi. Momke i Lovel tehnički penju prvi lijepi fosilni upitnik (nazvan Penjčetu) oko 30 m visine te troše svu špagu i opremu. Dino, Danči, Mišur i Ani idu u Šišmiš mumiju nakon ulaza u Trakiju. Dino i Danči nastavljaju tehnički penjati najviši dimnjak (strmi kanal fi3 m), a Mišur i Ani zatvaraju jedan drugi penj u kanalu. Babić, Borna i Matko s logora spuštaju na Prvi bivak bušilicu, nekoliko baterija i hranu za spas, što preuzimaju Papi i Niki i spuštaju se na bivak Drž’ gaće. Dino, Danči, Momke i Ani spavaju u novom bivku u Avangardi, a Lovel i Mišur noće na bivku Drž’ gaće.
 • 15.8., dan četvrti. SOŽ dečki penju van, a Papi i Lovel idu do bivka Avangarde. Tamo se dijele u tri tima – Lovel i Papi idu nastaviti Penjčetu. Penjčetu nakon 30 m visine nastavlja skokom od 4 m koji se grana na dva sljedeća kraća penja koja su slobodno ispenjana. Oba kraka se otvaraju u kanale. Južni se pruža iznad Avangarde, a sjeverni ide u široki kanal koji završava zarušenjem i sa još jednim penjem kroz koji struji zrak i koji nastavlja vertikalno. Pukla je mini etažica iznad Avangarde s barem pet potencijalnih nastavaka. Zbog krepanuća Dista ne uspijevaju sve nacrtati…

Momke, Niki i Danči idu ponovo do Liburnije i uzvodnog penja, crtaju, no ne raspremaju jer vjeruju da iza jezera Schembe chorbe ima nastavak. Na povratku istražuju i crtaju upitnik u Trakiji. Dino i Ani su u penju uboli horizontalu i nacrtali preko sto metara, također s otvorenim nastavkom prema gore. 

 • 16.8., dan peti. Svi penju van.

U Mudima se radilo posvuda – tijekom 5 dana istraživanja, topografski je snimljeno ukupno 490 m novih kanala, a preseljen je jedan bivak na novo, bolje mjesto. 

dnevna atmosfera na logoru Jama Vjetrova
 1. Istraživanja u JSC – ulaz Oaza

U istraživanju JSC kroz ulaz Oaza sudjeluju: Andrej Plevnik, Sara Anđela Perić, Stipe Maleš, Hrvoje Jurković, Josip Dadić, Tina Ugrinović, Nicola Rossi, Tila Medenica, Zrinka Matić, Borna Maleš, Nela Bosner, Dario Maršanić, Anita Trojanović, Gorana Perić i Luka Ivančić.

Nela Bosner pored putokaza
 • 13.8., dan prvi. Prvi radni dan u Oazi je, kako i priliči, nedjelja. U jamu u prvom šusu ulaze Stipe (Vuk), Sara, Dario, Aco, Hrvoje, Josip i Tina. Sara, Vuk, Dario i Aco po dolasku na bivak dižu još jedan Steinberg za 4 osobe i pomažu Aci da se njegov veliki san o prvom podzemnom crnopačkom vodovodu ostvari. Snovi se ostvaruju, crijevo od jezera do Pisoara je uspješno provučeno, pumpa radi (i radila je barem još 3 dana) i vodovod je uspostavljen. Nešto kasnije, u jami im se pridružuju Nicola i Tila – bivci su puni, šušur je u zraku.
 • 14.8., dan drugi. Transport ekipa Tina, Hrvoje i Josip izlazi van usput pozirajući Dariju za duplericu. Ekipa Vuk, Nicola i Sara odlazi na dugo putovanje u Šarena jezera. Cilj je nastavak istraživanja na mjestu gdje su Anita i Nicola stali 2020., te potencijalno zatvaranja Šarenih jezera i raspremanje tog dijela jame. No, kako to obično bude, kad želiš da stane, ide dalje. Nakon 20-ak metara vertikala ulazi u meandar koji završava s još jednom vertikalom. Crtaju 80 metara nazvanih Tona kokaina i nakon pet sati putovanja vraćaju se u bivak. S obzirom da je mjesto istraživanja u Šarenim jezerima daleko od trenutnog bivka, a upitnici na drugoj strani jame čekaju na rad, odlučeno je da se na ovom logoru u ovaj dio jame više neće ići istraživati. Ekipa Tila, Dario i Aco prva načima upitnike u Megaljenjivcu. Rade malu vertikalu, spuštaju se 30-ak metara, fali im opreme za dalje, pa crtaju i vraćaju se u bivak.
 • 15.8., dan treći. Nicola i Dario prije izlaska iz jame odrađuju upitnik nasuprot Pisoara. Nastavili su penjati, ali s obzirom da se penj nastavlja puno u +, crtaju i raspremaju taj dio. Zajedno s Tilom, izlaze iz jame. Ekipa Sara, Aco i Vuk dovršava istraživanje male vertikale od jučer. Vertikala je istražena, crtaju 50-ak metara i vraćaju se u bivak.
 • 16.8., dan četvrti. Srijeda je dan za smjenu u jami. Sara, Vuk i Aco izlaze, a Borna, Anita i Zrinka ulaze u Oazu. Borna, Anita i Zrinka nakon kratke pauze po dolasku na bivak, odlaze istraživati upitnik u Megaljenjivcu najbliži bivku. Nakon 5- metarske vertikale, dolaze do dva penja. Iako su imali sve za penjanje, ali sve ostavili na bivku, ipak penju kraći od dva penja. Uz savršene Anitine instrukcije i Zrinkino negodovanje da se umjesto horizontalnim prostranstvima bavimo blatnim penjevima, Borna uspješno penje svoj prvi penj, nakon čega slijedi vertikala od 10-ak metara i dvorana s jezerom. Taman kad su krenuli crtati na mobitelu nestaje baterije pa se u blato moraju vratiti i sutra.
 • 17.8., dan peti. Borna, Anita i Zrinka odlaze u Megaljenjivac provjeriti iduća dva blatna penja. Oba penja brzo staju pa se vraćaju nacrtati jučerašnji upitnik. Topografski snimaju 30-ak m kanala nazvanog Sveti deseti. Na bivku im se pridružuju Goga, Nela i Luka.
 • 18.8., dan šesti. Nela, Goga i Luka uz vodiča Bornu dolaze do svog upitnika u Megaljenjivcu. Istražuju u vertikalnom meandru cca 50 m u dubinu, a ide još barem toliko dalje. Topografski snimaju istraženo i daju naziv Meandar prijateljstva. Anita i Zrinka kupe Bornu po putu i odlaze na kraj kanala Gorana, gdje se horizontala nastavlja još 190 m. Nacrtani horizontalni dio dobiva ime Ne mogu meda. Horizontala se nastavlja s četiri nove vertikale i uzlaznim meandrom, što predstavlja veliku perspektivu za buduća istraživanja.
 • 19.8., dan sedmi. Nela, Goga, Luka, Anita, Borna i Zrinka nakon inventure kuhinje i oružarstva izlaze van iz jame i pridružuju se ekipi na Jami vjetrova na završnom druženju. 

Speleolozi koji su istraživali JSC kroz ulaz Oaza tijekom speleološkog logora ukupno su topografski snimili 454 metra novih kanala.

atmosfera u podzemnom bivku
 1. Istraživanja ostalih objekata

Osim istraživanja u JSC-u, tijekom ekspedicije radilo se i u manjim objektima – Koprivnjači i Zelenoj jami. 

 • Tko god da je ikad hodao od okretaljke do logora JV po ljeti, obradovao se “promaji” ispred Koprivnjače, a pravo puhanje vaš dočeka u jami iznad suženja na cca 10 m dubine. Već neko vrijeme postoji ideja da se netko spusti u Koprivnjaču i dobro pregleda sve kanale, jer osim jakog strujanja zraka, zanimljivo je da se ulaz nalazi iznad JSC. U istraživanju Koprivnjače sudjelovali su Igor Krnjeta, Igor Cigrovski, Tila Medenica, Pavao Babić, Andrej Plevnik i Zrinka Matić. Prvo su se Igor K. i Zrinka spustili u Koprivnjaču kako bi proširili suženje, što su par sati kasnije i uspjeli. U sljedećem odlasku Tila, Babić i Igor C. odlaze pogledati penj u jami i zaključuju da iz tog dijela jame ne puše. U idućem odlasku u Koprivnjaču, Tila i Aco se spuštaju u vertikalu u južnom dijelu jame. Došli su do zaglondžanog meandra iz kojeg jako puše, ali se ne vidi nikakav veći prostor iza neprolaznog zarušenja. Raspremaju jamu i zaključuju da Koprivnjača ipak nema zadovoljavajuću istraživačku perspektivu.
 • U istraživanju Zelene jame u svrhu monitoringa razine leda sudjelovali su Pavao Babić, Helena Varga i Mate Zoričić, ali su se zbog nedostatka opreme i najavljenog lošeg vremena spustili samo niz prvu vertikalu. 
noćna atmosfera u logoru Jama vjetrova (foto: Anita Trojanović)

Na ekspediciji je sudjelovalo ukupno 36 istraživača iz 6 speleoloških udruga:

SO HPD Željezničar: Borna Maleš, Stipe Maleš, Ivan Vidović, Hrvoje Jurković, Josip Dadić, Tina Ugrinović, Igor Krnjeta, Igor Cigrovski, Ivana Maradin, Matko Mesar, Pavao Babić, Ivan Mišur, Sara Anđela Perić, Nicola Rossi, Nela Bosner, Andrej Plevnik, Tila Medenica i Zrinka Matić

SU Estavela: Dino Grozić, Dario Maršanić, Lovel Kukuljan, Tin Tepavac i Luka Peloza 

Pod RB (Bugarska): Pavlin Dimitrov, Ani Gateva, Simeon Nenkov, Yordanka Donkova i Nikolay Naydenov

SU Međimurje: Mate Zoričić i Helena Varga

SO PDS Velebit: Gorana Perić i Luka Ivančić

SO HPD Sniježnica: Anita Trojanović

Neovisni: Kristina Kozić, Klara Zubčić i Dino Barac

Jamski sustav Crnopac – stanje nakon logora (Teo Barišić)

Tijekom logora ukupno je istraženo i topografski snimljeno 934 metra u Jamskom sustavu Crnopac. SOŽ zahvaljuje svima koji su sudjelovali u istraživanjima, transportu, logistici i svakoj drugoj radnji za koju je pomoć bila potrebna prije, tijekom i nakon logora. Zahvaljujemo Komisiji za speleologiju HPS-a na financijskoj potpori te Komisiji za speleospašavanje HGSS-a na posudbi opreme. Isto tako, zahvaljujemo svim udrugama koje su posudbom opreme i/ili donacijom hrane pomogle realizaciji ovog istraživanja.  

Nadamo se da je svima bilo lijepo i vidimo se na Skupu! 

Napisao/la:

Zrinka Matić
Svi članci autora
Tila Medenica
Svi članci autora
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial