Ovogodišnji drugi dio ljetnog logora SOŽ-a odvijao se na jami Vjetrova s ciljem nastavka istraživanja jame Muda labudova. Logor je započeo 12.8.2017. i trajao do 19.8.2017. što je dan kraće no što je planirano, zbog najavljenog velikog nevremena koje je predviđeno za noć s 19.08. na 20.08.. Na logoru su sudjelovali članovi SOŽ-a (19), SU Estavele (1), SOV-a (2), SO Mosora (2), SO HPK Sv. Mihovil (1).

Logor je započeo okupljanjem i ćaskanjem oko logorske vatre na Jami Vjetrova uz iće i piće, šale i pošalice. Sutradan, u subotu 12.8. nakon nekoliko etapa kafenisanja (prva kava, druga kava, treća kava…) formirane su ekipe i dogovoreni planovi istraživanja. Istraživanje je bilo usmjereno na novootkrivenim dijelovima jame te koncipirano kao nastavak na istraživanje tijekom logora u 6. mjesecu (o logoru u 6. mjesecu pročitajte OVDJE).  Ekipe su se miješale i organizirale ovisno o željama i afinitetima istraživača. Prije samog početka istraživanja raspremljena je Trećemajska vertikala te je vertikala u Paklu do kraja preopremljena čeličnim sidrištima.

Rezultati istraživanja

Nacrtan i istražen je spoj jame Adela s jamom Muda labudova što je već odavno poznato ali nikad do sad napravljeno. Do spoja se došlo prećenjem u jami Adela i dolaskom na kratki meandar koji spaja Adelu s jamom Muda labudova. Tijekom prećenja otkrivena je perspektiva u dnu meandra gdje je uočen perspektivan upitnik koji se nalazi među nestabilnom mješavinom ledom okovanog kamenja, drveća i samih ledenih blokova. Zbog opasnosti od odrona nagomilanog i nestabilnog materijala ovu perspektivu nije bilo  moguće istražiti te ostaje za neka druga vremena. Tijekom logora istraživanja u jami su vršena iz oba bivka.

Istraživanja iz bivka 1

U smjeru sustava Kita Gaćešina – Draženova puhaljka, istraživanja su vršena u dijelovima kanala House of cards koji su nazvani Put svile (sjeverni dio) i Čupofiks (južni dio). Ti dijelovi su za sada najbliži spoju sa sustavom Kita Gaćešina – Draženova puhaljka. Najbliže Kiti došlo se u dijelu kanala Put svile, gdje se stalo na neprolaznom suženju koje je potrebno proširiti da bi se eventualno približili spoju.  U Čupofiksu se treba nastaviti postavljanjem vertikale od oko 25 m koja se nalazi nakon prolaznog suženja.

U smjeru bivka dva, istraživani su upitnici u vertikali Pakao i vertikali Drž’ gaće. Istraženi su kanali Rendes vous, Propali rendes vous, Ljetni meandar, Hover dam i Hendikep menadar.

Ljetni meandar uzvodno se spaja na Propali rendes vous, a nizvodno na Hendikep odnosno Hover dam. U Ljetni meandar se ulazi kroz zarušenje na dnu vertikale Drž’ gaće nasuprot oknu kroz koje se ide prema Uganija san šaka. Na pola puta do dna uzvodno ulazi se u petlju Rendes-vous koja je ispenjana, nacrtana i raspremljena, a završava na dnu vertikale paralelne vertikali Drž’ gaće. Ljetni meandar je u potpunosti istražen i nacrtan.

Istraživanja iz bivka 2

U drugoj etaži istraživalo se u Jajnoj stanici u nastavku kanala Nagrada. Istraživan je nizvodni meandar koji je i nacrtan (oko 50 m), a završava jezerom i potencijalnim sifonom. Uzvodno je istraživan i crtan Pi meandar u duljini od oko 160 m, s tim da meandar ima još perspektive za daljnje napredovanje te dva bočna upitnika koji su vrlo perspektivni.

Jezero u Jajnoj stanici (Autor: Goran Rnjak – Vjetar)

Rezultati istraživanja su 782 m novo istraženih kanala, čime je duljina jame povećana s 3894 m (od 28.06.2017.) na 4676 m. S obzirom da je ulaz u Adelu viši za 8 m trenutna dubina jame iznosi -682 m.

Ovim putem zahvaljujemo se Teu Barišiću na promptnom spajanju nacrta i na naputcima i iskustvima iz istraživanja jamskog sustava Kita Gaćešina – Draženova puhaljka.

Sudionici logora: Lovel Kukuljan, Bernard Bregar, Anja Jarić, Pavao Babić, Nikola Hanžek, Stipe Maleš, Ivan Vidović, Anita Trojanović, Lovro Lučev, Dalibor Jirkal, Ruđer Novak, Milena Njegovan, Tomislav Pirak, Tomislav Kurečić, Ivan Mišur, Tila Medenica, Marko Rakovac, Marina Grandić, Goran Bedenić, Nikolina Franček, Vanja Peleš, Marin Glušević, Cvetan Kosturkov i Goran Rnjak.

Novoistraženi dijelovi jame (Autor: Teo Barišić)

Napisao/la:

Ivan Mišur
Svi članci autora
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial