Vikend od 24. do 25. veljače održan je seminar o digitalnom topografskom snimanju objekata u Lovranskoj Dragi. Iz SOŽ-a prisustvovali su Mirna, Sara i Tina kao polaznice, i Vuk i Nicola kao predavači i demonstratori. Na put smo krenuli u subotu rano ujutro, i stigli na lokaciju već oko 9h. Dočekao nas je doručak, većina ekipe, i ubrzo nakon toga krenuli smo s programom. U subotu su se kroz jutro održala predavanja o digitalnom crtanju općenito, metodama crtanja, kalibraciji uređaja te o detaljima uređaja i softvera koje za sve to koristimo – android mobiteli, laseri Disto i BRIC, s naglaskom na korištenje softvera TopoDroid. To je sve trajalo do ručka, oko 13-14h. Tada smo se podijelili u dvije grupe, jedna koja odmah nakon ručka ide u špilju Oporovina na terenski rad, gdje su sudionici podijeljeni u grupe po jedan demonstrator i dva polaznika trebali izraditi nacrt špilje, i druga koja ostaje kod smještaja odraditi kalibraciju uređaja za mjerenje. Nakon nekoliko sati prva je ekipa završila, oko 18-19h, i tada je druga ekipa već počela dolaziti i crtati špilju. Prva se ekipa polako skupila iz špilje i otišla do smještaja na večeru, a zatim je, uz Anitinu odgovornu upornost, nekoliko polaznika čak i odradilo kalibraciju (koja je i bila planirana za cijelu ekipu te večeri). To nam je odlično došlo drugi dan, kada je trebalo nadoknaditi neodrađenu kalibraciju, ali je zato bilo nekoliko ekipa manje koje su to prethodni dan riješile. U nedjelju, osim nadoknade kalibracije održano je još nekoliko predavanja o eksportu gotovih nacrta iz TopoDroida, njihovo prebacivanje na računalo i u preferirane softvere za uređivanje, te osnove obrade podataka i nacrta u nekim softverima (SurveyScraper, cSurvey). Sa svime smo završili oko 14h i zaključili kako je seminar uspješno odrađen – svi su polaznici na kraju odradili sve što je bilo planirano. Naše su polaznice sada naoružane novim znanjem o digitalnom crtanje koje će primijeniti čim budu za to imale prilike na terenu! Nakon razilaska, vikend smo zaključili ručkom u gostioni Putniku, a u Zagreb smo nazad stigli u kasno-popodnevnim satima.

kalibracija
predavanja

foto: SU Estavela

Napisao/la:

Nicola Rossi
Svi članci autora
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial