Na praznik rada nastavili smo sa sređivanjem nacrta ponora Sušik koje smo čekali još od prethodne akcije 06.01.2018. kada nam visoka voda nije dozvolila ulazak u objekt. Uz pomoć Vjetra brzo smo napredovali u glavnom kanalu čije pružanje smjerom  I-Z jednim dijelom prati pružanje okolnih geoloških struktura u vapnencima i dolomitima gornje jure. Nacrtano je tristotinjak metara te su pozicionirane točke za napredovanje u bočne kanale. Perspektive za nastavak istraživanja u ulaznim dijelovima predstavljaju dva desna („suha“) uzlazna kanala te upitnik u lijevom boku. Od krajnje točke mjernog vlaka u glavnom kanalu situacija se komplicira, a objekt se grana u petlju na više razina. Glavni aktivni kanal čija voda otječe u smjeru Drežničkog polja završava u sifonskom jezeru (zaron u prethodnim akcijama – minimalna dužina 44 m).

U ovo doba godine ponor vrvi životom. Osim pravih troglobiontskih vrsta poput izopodnih račića i kornjša zapazili smo brojne potočne rakove, vodenjake, daždevnjake, male ribe, šišmiše i jednu bjeloušku koja je zalutala do samog sifona.

Crtačka akcija i posjet ponoru su uspješno završeni. Sudjelovali su članovi SO HPK Sv. Mihovil i SO HPD Željezničar: Vjetar, Hanžek, Milena, Ivana, Tamara i Tomo.

Napisao/la:

Tomislav Kurečić
Svi članci autora
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial