Izgleda da i nekadašnja Donja stanica žičare Sljeme može biti sadržajan trodnevni izlet.

U petak u 20:30h održala se redovna skupština izvršnog odbora Komisije za speleologiju HPS-a. Obzirom da je u subotu predviđen ispit za naziv speleolog i speleolog instruktor, na sastanku se okupilo 14 članova iz 6 speloloških udruga i odsjeka. Od članova Željezničara bili smo prisutni ja (Lea) i Boltek. Glavne novosti odnose se na imenovanje Marine Grandić za delegata pri Balkan Speleological Union (BSU) na mjestu dosadašnjeg predstavnika Marka Rakovca.

Najavljena su 4 stručna seminara u 2023. godini, s time da je Stručni seminar o speleološkoj edukaciji održan 29.1.2023. u nedjelju kao treći dan ovog zagrebačkog ‘terena’. Ostali seminari su:

  • Stručni seminar o tehničkom penjanju u speleološkim objektima i opremanju speleoloških objekata (Vrdovo, 17.-19.2.2023.) gdje će domaćini biti Speleološka sekcija PD Sveti Jakov, Bitelić, voditelji seminara bit će Dino Grozić (tehničko penjanje u speleološkim objektima) i Damir Janton (opremanje speleoloških objekata)
  • Seminar o samospašavanju i zbrinjavanju u speleološkom objektu, u organizaciji Komisije za speleospašavanje HGSS u razdoblju 12.-14.5., vodi Roman Leopold
  • Stručni seminar o topografskom snimanju speleoloških objekata (Mokošica/Konavle, rujan-studeni 2023.) gdje će domaćini biti SO HPD Sniježnica.

Što se tiče godišnjeg dopuštenja, ideja MINGOR-a je da se umjesto excel tablice Izvješće o provedenim istraživanjima, zahvatima, radnjama u speleološkim objektima unose objekti preko Crospeleo katastra gdje bi se pod „opažanja“ unio datum za taj speleološki objekt. Vezano za tu ideju još uvijek traje komunikacija sa predstavnicima Ministarstva pa dok se to ne riješi u potpunosti, prijedlog Komisije je da članice i dalje evidenciju vode u excel tablici kao i do sada.

Hrvatski planinarski savez je ušao u sustav javne nabave za sve stavke veće od 1.640 eura. Za Komisiju za speleologiju to znači će se projekt Istraživanje hrvatskog krša ići preko javne nabave, odnosno da će Komisija prikupiti sve želje za narudžbu opreme, gdje će HPS zatražiti ponudu gdje će se naručiti oprema preko jednog dobavljača, nakon čega će se ta oprema raspodjeliti.

Nakon svih ovih novosti i druženja uz vege sarmu, neki su subotu dočekali spavajući na Žici kako bi pristupili ispitu za naziv speleolog ili speleolog instruktor. Za SOŽ je ovog puta igrala Tila Medenica, koja je na kraju uspješno položila za naziv speleolog sa sitnom odradom samospašavanja. Tila čestitamo na novoosvojenom nazivu!

Prijavljeni kandidat za naziv Instruktor speleologije obradio je temu „Topografsko snimanje speleoloških objekata“, a rad je dostupan na stranicama HPS-a za sve koje zanima. U nastavku su smjernice za sve one koji se pripremaju za osvajanje novih naslova iduće godine:

  • kandidati trebaju više vježbati tehnike samospašavanja kao i sistema za podizanje, preporuka je da se koriste poglavljima u knjizi Speleologija II koje se bave tim područjima, a uvijek se mogu obratiti i Instruktorima u KS HPS ili članovima KS HGSS za savjete i smjernice
  • potrebno je revidiranje ispitnih pitanja za stjecanje stručnog naziva Speleolog. Pokazalo se da većina kandidata ima problema s istim pitanjima koja nisu najpreciznije postavljena, a za neka pitanja je zaključeno da zbog napredovanja tehnika više nisu relevantna.
  • zaključeno je da je potrebna izrada novijeg predloška za pisanje Instruktorskih radova, kao i preciznije upute po pitanju navođenja literature i citata. Objavit će se i novija verzija prijedloga tema za Instruktorske radove za buduće kandidate.

U nedjelju, 29. siječnja 2023. godine, održan je se Stručni seminar o speleološkoj edukaciji u organizaciji Komisije za speleologiju. Voditelji seminara bili su Damir Janton i Vinka Dubovečak. Seminar je bio otvorenog tipa te su bili pozvani svi članovi speleološke zajednice, a od Željezničaraca bili su pristuni Valerija kao predavač, te Boltek i Lea kao slušači. Zaključak seminara je potreba osnivanja radne skupine koja će revidirati Osnovni speleološki zapisnik i predložiti izmjene. Pročelnik Komisije poslat će mail na sva društva koja će imati pravo na po jednog predstavnika u radnoj skupini, a u cijelu komunikaciju bit će pozvani i predstavnici Hrvatskog speleološkog saveza. Kontaktirat će se MINGOR s idejom izrade aplikacije kako bi se izbjegao dupli posao pisanja zapisnika na laptopu. Glavni tajnik HPS-a, Alan Čaplar, upoznao je sudionike s mogućnošću financijske i stručne podrške od HPS-a pri izradi aplikacije.

Valerija je zadužena za osnivanje radne skupine za izradu priručnika za terensku nastavu GEO-GEO u okviru speleoloških škola, te će biti poslan poziv putem mail-a prema svim članicama KS HPS.

Dijelovi teksta preuzeti su iz izvještaja KS HPS-a, koje je sastavljala Vinka Dubovečak.

foto: Vinka Dubovečak – polaznici ispita sretni i veseli jer su svi položili

Napisao/la:

Lea Ovčarić
Svi članci autora
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial