U razdobljima od 7. – 9., te 14. – 15. rujna, održane se posljednje pripremne akcije za ekspediciju „Lukina jama 2013“. Nakon uspješne predekspedicije koja je održana 14. – 19. kolovoza, bilo je potrebno preopremiti neke dijelove jame kako bi sama ekspedicija iduće godine protekla što lakše.

7. – 9. rujna

U petak 7. rujna, iz Zagreba su prema Velikom Lomu krenuli: B. Jalžić (SOŽ), V. Jalžić (SOŽ), I. Mišur (SOŽ), A. Kirin (HBSD) i A. Turina (SKS). Na V. Lom stigli su u noćnim satima. Iduće jutro napravljen je dogovor oko plana preopremanja, skupljanje opreme i polazak prema ulaznom dijelu Trojame. A. Turina zbog iznenadne bolesti ipak nije ulazio u samu jamu, ali je pomogao ostatku ekipe oko transporta do ulaza. Prva ekipa u sastavu I. Mišur i V. Jalžić kreću oko 10h i počinju preopremati liniju od – 400 m do – 780 m. Druga ekipa, u sastavu A. Kirina i B. Jalžića, kreće za njima i nalaze se na oko – 580 m, gdje im pomažu s opremanjem. Ekipe su opremile jamu do bivka na – 780 m, transportirali opremu te prebrojali hranu i opremu koja se nalazi na tom bivku. Kreću prema izlazu oko 1 h u noći. Uz put su prepravili glavnu liniju do drugog bivka s ciljem odmicanja užeta od vode. Oko 10 h ujutro u nedjelju ekipe izlaze van. Transportiraju opremu do logora, spremaju se i kreću prema Zagrebu.  

14. – 16. rujna

U petak navečer 14. rujna, četveročlana ekipa u sastavu D. Jirkla (SOŽ), S. Tutiša (SOŽ), D. Cvitkovića – Pješaka (SOŽ) i Z. Završkog (SOŽ), dolazi na Veliki Lom. Iduće jutro, nakon doručka i dogovora, kreću prema ulazu Trojame s ciljem raspremanja ulazne vertikale. Prva ekipa – Z. Završki i D. Jirkal, spuštaju se do ulaza u meandar na oko – 220 m. Tamo počinju s raspremanjem i fotografiranjem. Ubrzo nakon njih kreće i ekipa S. Tutiš i D. Cvitković – Pješak koji se spuštaju do prečnice ispod ulazne vertikale. Uskoro svi kreću prema van. Prvi kreće D. Cvitković – Pješak i fotografira, nakon njega kreću D. Jirkal i Z. Završki s užetima i na kraju S. Tutiš koji rasprema prečnicu i samu ulaznu vertikalu. Transportiraju opremu i kreću prema Velikom Lomu.

Ovim dvjema akcijama završena je predekspedicija „Lukina jama 2013“. Akcije su bile izuzetno uspješne. Jama je opremljena do – 780 m, postavljena su dva bivka te transportirana većina opreme i hrane. Time je uvelike olakšan transport i sama ekspedicija iduće godine.

Organizacijski odbor zahvaljuje svim sudionicima koji su svojim znanjem i vještinama doprinijeli uspješnosti ovih akcija. Napominjemo kako su sva istraživanja otvorenog tipa! Svi zainteresirani (speleolozi) koji žele svojim radom pomoći uspjehu ekspedicije 2013. mogu se javiti ekspedicijskom odboru na e-mail: lukinajama2013@gmail.com

Ovim putem zahvaljujemo i svim sponzorima koji su nas podržali bilo novčanim donacijama, bilo donacijama u vidu opreme i hrane: Jama Baredine, Speleološki klub „Željezničar“, Hrvatski speleološki savez, NP „Paklenica“, PP „Velebit“, Institut za Geološka istraživanja, Intersport, Hrvatska gorska služba spašavanja, Speleološki odsjek HPD „Željezničar“, Speleološka udruga „Estavela“,Breganja, Speleološki klub Samobor, Sponka d.o.o., Pik Vrbovec, Cetina – Naturalis d.o.o., Kraš d.d., Veletržnica Zagreb.

Pogledajte galeriju fotografija, a dnevnik prethodne akcije pogledajte ovdje.

Napisao/la:

Tamara Mihoci
Svi članci autora
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial