Ponor Sušik smješten je u sjeveroistočnom dijelu polja Lug, u podnožju 30-ak metara visoke stijene Vučjak. Potok Sušik prihranjuje se vodama s Velike Kapele koje se slijevaju Jasenačkim poljem i poniru u Drežničkom polju, tj. u njegovom zapadnom dijelu, polju Lug. Prvo istraživanje ponora Sušik provedeno je 1960. godine, a u njemu je sudjelovao jedan član Speleološkog odsjeka Željezničar. Tada je topografski snimljeno 480 metara glavnog kanala.

Tijekom istraživanja 1960. godine nije pronađen kanal Medvjeđi rov, kojega su 1978. godine istražili članovi SO Željezničar, ali je topografski snimljeno 135 metara kanala. U svibnju 2007. godine SO Željezničar je organizirao novo istraživanje ponora Sušik s ciljem izrade topografskog nacrta. U više akcija istražen je i topografski snimljen veći dio ponora, no pojedini dijelovi nacrta nažalost nikad nisu spojeni u cjelinu. Prolaskom godina, istraživački fokus Odsjeka seli se na Velebitske jame pa ova špilja ostaje zanemarena u arhivi čitavo desetljeće. Ideje o daljnjim istraživanjima i kompletiranju nacrta ponora Sušik posljednjih su se godina javljale među članovima Speleološkog odsjeka Željezničar.

U listopadu 2017. godine krenulo se u „izvidnicu“, odnosno u potragu za točkama na kojima je moguće nastaviti topografsko snimanje i povezati se na nacrt izrađen u razdoblju od 2007. do 2009.,no ključne mjerne točke isprala je voda te je zaključeno da je potrebna izrada novog topografskog nacrta cijelog objekta. Najnovija istraživanja u svrhu izrade topografskog nacrta ponora Sušik provedena su u razdoblju od listopada 2017. do prosinca 2019. godine. Tijekom tog perioda u istraživanjima su sudjelovala 23 člana Speleološkog odsjeka HPD Željezničar te jedan član Speleološkog odsjeka HPK Sv. Mihovil.

Zadnjim istraživanjem provedenim 14. – 15. rujna 2019. godine zabilježena je ukupna stvarna duljina od 1829 m, ukupna tlocrtna duljina od 1717 m te dubina od 9 m. Isključivanjem spojnih vlakova dobivena je stvarna duljina ponora od 1780 m, tlocrtna duljina od 1698 m te dubina od 9 m čime je ponor Sušik svrstan na 37. mjesto na popisu najduljih speleoloških objekata u Hrvatskoj. Osim spleta suhih, potopljenih te blatnjavih kanala, koji ovaj objekt čine izuzetno dinamičnim, posebnost ovog objekta je i pronalazak ostataka Ursus spelaeus – špiljskog medvjeda. Ostaci su pronađeni u dijelu ponora koji se naziva Medvjeđi rov te su na nekoliko odvojenih lokacija pronađene medvjeđe kosti, medvjeđa gnijezda i tragovi brušenja.

Napisao/la:

Nikola Hanžek
Svi članci autora
Stipe Maleš
Svi članci autora
Valerija Butorac
Svi članci autora
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial