Naručitelj: Državni zavod za zaštitu prirode

Provedenim projektom Speleološki klub „Željezničar“ nastravio je istraživanja u izvorišnom području Cetine i Dinare. Istraženi su i topografski snimljeni novi kanali izrazito perspektivnog kapitalnog objekta – špilje Kotluše, te su u podnožju i na obroncima Dinare rekognoscirani speleološki objekti čija će se istraživanja nastaviti u budućnosti. Ovaj dugoročni projekt doprinjet će zaštiti geološkog, hidrogeološkog, ekološkog i kulturnog blaga podzemlja cetinskog kraja. 

Napisao/la:

Ruđer Novak
Svi članci autora
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial