Sadržaj

 • Mišur Ivan: Ekspedicija Optimistična – Ukrajina, 1.-11. siječnja 2011., str. 5-8
 • Tutiš Stipe: Jama Muda labudova – speleološka istražvanja SO HPD-a Željezničar na Crnopcu 2011.godine, str. 9-26
 • Završki Zvonimir: Frkina jama, str. 27-30
 • Kovačević Tihomir – Tihi; MSRE «Panjov ponor 2011», str. 31-34
 • Kovačević Tihomir – Tihi: Špiljski sustav Ponorac-Jovina pećina (2834 m), str. 35-40
 • Kovačević Tihomir – Tihi: Litno – izvor u Zatonu trenutno najdulja morem potopljena špilja na hrvatskom dijelu Jakdrana, str. 41-43
 • Jalžić Branko, Bilandžija Helena, Miculinić Kazimir, Komerički Ana: Jama u Predolcu – važan biospeleološki objekt, str. 44-52
 • Jalžić Branko, Pavlek Martina, Bregović Petra: Jama Ješkalovica, str. 53-57
 • Tutiš Stipe: Speleološka istraživanja u porječju rijeke Cetine i na planini Dinari u drugoj polovini 2011., str. 58-72
 • Sviben Sanja, Tutiš Stipe, Jalžić Branko, Kovač Konrad Petra: Vranovinski ponor i Ledenica kod Pećinskog vrha – špilje Ličkog kraja, str. 73-80
 • Jalžić Branko i Pavlek Martina:Od Pacifika, preko špilja do vulkana – Mexico 2010, str. 81-83
 • Jalžić Branko: Ronjenje u Markovom ponoru, str. 83-84
 • Miculinić Kazimir i Jalžić Branko: Špiljski medvjed i špilje Harza u Njemačkoj, str. 84-87
 • Uroić Milivoj: Posjet jami Abisso di Trebiciano, str. 87-88
 • Lovretić Damir – Fritz: Podzemni kamenolom Zonneberg u Nizozemskoj, str. 89-90
 • Božić Vlado: Posjet špiljama radi provjere stanja u njima (monitoring), str. 90-92
 • Tutiš Stipe: Traveza BC4 – Mala Boka, str. 93-95
 • UroićMilivoj: Monitoring Špilje u kamenolomu Tounj, str. 96-97
 • Sviben Sanja: Speleološka škola SO-a Željezničar 2011 – Izvještaj jedne školarke, str. 98-101
 • Grgić Hrvoje: Mala škola speleologije, str. 102-103
 • Kovač Konrad Petra, Šklempe Kokić Iva, Jalžić Vedran: Tečaj speleoronjenja Cave diver, str. 104-105
 • Božić Vlado: Zanimljiva predavanja u Zagrebu, str. 106-107
 • BožičVlado i Novak Ruđer: Stručni seminar o speleološkom katastru, str. 108-109
 • Božić Vlado: 2. znanstveni skup Geologija kvartara u Hrvatskoj – u spomen akademiku Mirku Malezu na 20. godišnjicu smrti i povodom 55. obljetnice Zavoda za paleontologiju i geologiju kvartara HAZU, str. 110
 • Božić Vlado: Okrugli stol Zrmanja uokvirena kršem, str. 111-113
 • Tutiš Stipe: Projekt SPARC: Speleološki park Crnopac – Zaštita, očuvanje i održivo godpodarenje nadzemnim i podzemnim krškim fenomenima, str. 114-115
 • Božić Vlado: 5. hrvatska konferencija o vodama s međunarodnim sudjelovanjem, str. 116
 • Božić Vlado: Predstavljanje novih biospeleoloških knjiga, str. 117-118
 • Božić Vlado: Skupština Hrvatskog planinarskog saveza, str. 118-119
 • Božić Vlado: Održana 13. Fosilijada, str. 119-121
 • Lučić Ivo: Nakon više od 20 godina u BiH održan skup «Čovjek i krš», str. 121-123
 • Božić Vlado: Skup speleologa Hrvatske Kamanje 2011., str. 124-125
 • Rubinić Andrija: Upotreba lavinskog detektora u speleologiji, str. 126-127
 • Grgić Hrvoje: Speleolozi u sustavu USAR (Urban Search and Rescue) ili Jedinica civilne zaštite? kronologija iliti impimpi Kardasians, str. 128-130
 • Budić Marko: Festival znanosti – Tehnički muzej u Zagrebu, 11.-16. travnja 2911., str. 130-131
 • Miculinić Neven: Mineral expo 2011., str. 131
 • Božić Vlado: Ponovno u jami Brestovici na Krku, str. 132-133
 • Jembrih Siniša: Noć istraživača u Avenue Mallu, str. 133-134
 • Jembrih Siniša: Speleološka ekspedicija u Maleziju, str. 135
 • Božić Vlado: Prvi hrvatski festival speleološkog filma, str. 136
 • Novak Ruđer: Osnovan Zagrebački speleološki savez, str. 137
 • Grgić Hrvoje: Velebitska priča, str. 137-138
 • Mišur Ivan: Tajnički izvještaj SO HPD-a «Željezničar» za 2011., str. 139-142
 • Božić Vlado: Katalog fotografija zaštićenih prirodnih vrijednosti Zadarske županije, str. 143
 • Uroić Milivoj: Osvrt na Zbornik radova simpozija Dani Branimura Gušić, str. 143
 • Božić Vlado: Zbornici sažetaka skupova speleologa Hrvatske, str. 144
 • Božić Vlado: Škola Krša na Slunjčici – priručnik, str. 144-145
 • Bombardelli Mea: Subterranea croatica, br. 13, str. 145-146
 • Anonimus (Božić Vlado): Hrvatski planinar, National Gographic – Hrvatska, Geo, Hrvatske šume, Meridijani, Hrvatska vodoprivreda, Svjetlost, Senjski zbornik, Euro City, Geologia croatica, str. 146-147
 • Vlado Božić: Zpiski o Mali Boki – kronologija dogodkov 1968-2007, str. 148
 • Anonimus (Vlado Božić, Uroić Milivoj) Naš krš, The Speleo Stamp Collector, Acta carsologica, Pressures and protection of the Underground Karst, str. 148-149
 • Božić Vlado: In memoriam – Tomica Krivec 1935 – 2011), str. 150-152
 • Kovačević Tihomir – Tihi: In memoriam – Mladen Šebian – negi (1949-2001), str. 151

Napisao/la:

Red Sun | Posjetite web stranicu | Svi članci autora

Izrada web stranica i održavanje

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial