Znanstveno-stručne aktivnosti

 

Znanstveno-stručne aktivnosti SO HPD “Željezničar”

Dani tehničke kulture 2014., O.Š. Gračani

Datuma 26.9 i 27.9. su se održali 3. dani Tehničke kulture u OŠ Gračani. Članovi Zagrebačkog speleološkog saveza koji je dio ZZTK dobili su kao i proteklih godina svoje mjesto na toj manifestaciji....

Stručni seminar o speleološkom katastru, Perušić 2011

Stručni seminar o speleološkom katastru s međunarodnim sudjelovanjem Perušić, 29 – 30. siječnja 2011. Organizatori:  SK Samobor, SO HPD Željezničar, SO PDS Velebit, HBSD, JU „Pećinski park...

Stručni seminar o zaštiti špilja i podzemne faune

Stručni seminar o zaštiti špilja i podzemne faune    Ogulin, 30 – 31. siječnja 2010. Organizatori:  SK Samobor, SO HPD Željezničar, SO PDS Velebit, HBSD, JU „Pećinski park...
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial